Sør Atlanteren
Samling av værlinker for Sør Atlanteren

  Nettlink
  Link   Satelitt fargebildet
Et farge satelitt bilde av verden
  Link   Metareas
Alle Metarea værmeldinger og varsler, velg ditt område, flere for SørAtlanteren
  Link   Isobarkart Sør Atlanteren
Dagens isobarkartfra Oceanweather
  Link   Værmelding
5 dags vind og isobar fra WeatherOnline- Velg sted, dag og tid
  Link   Bølgehøyder
Bølgehøyder i Sør Atlanteren